27 september 2013 – Winst van weerstand

The Brief

Zeker in deze tijd van economische voorzichtigheid moet je vaak van goeden huize komen om wat meer dan standaard te mogen en kunnen doen. En juist met dat stukje extra maak je jouw waarde als interimmer waar. Zo versterk jij je positie en toegevoegde waarde in de markt..

Spreker

Hans Mokkink

SPREKER
Arjan ter Linden

ORGANISATIE
The human effect

Wat mag je verwachten?

De spreker

In de workshop, onder leiding van Arjan ter Linden van The Human Effect, werd gewerkt met actuele, real-life vraagstukken waarin weerstand aan de orde was. Als je als interimmer ergens voor staat en je wilt iets bereiken dan loop je nog wel eens tegen de nodige weerstand, onwil en politieke spelletjes aan bij je opdrachtgever.

Vraagt de markt om verandering in je organisatie? Is de manier van werken, het gedrag in de organisatie niet meer passend om toekomstige doelen te realiseren? Wil je een organisatie creëren die klantgerichter werkt? Duurzaamheid handen en voeten geeft? Innovatiever opereert? Waar effectiever wordt gewerkt, met meer aandacht voor de kerntaken?

Heldere plannen op papier, een nieuw organogram laten zich, zo blijkt, maar moeizaam verankeren in de praktijk. Organisaties zijn immers complexe moeilijk te doorgronden systemen. Om de gewenste beweging toch te realiseren is een andere manier van denken en doen nodig van zowel bestuur, directie, management als medewerkers. Verandering vraagt commitment en verbinding, terwijl de reflex vaak bestaat uit duwen en trekken van het management. En zich terugtrekken, soms zelfs tegenwerken en afwachten bij de medewerkers.

The Human Effect begeleidt de organisatie zodanig dat deze reflexen worden doorbroken. Door een bewustwordingsproces op gang te brengen. Blinde vlekken, oneigenlijk gedrag en hardnekkige patronen maken we zichtbaar. Collectieve ambities worden helder. Vanuit die realiteit creëren we een nieuw bewustzijn, heldere koers en daarbij passend handelen (attitude, gedrag en vaardigheden). Zo wordt het potentieel in de organisatie aangeboord en vindt wezenlijke verandering plaats.

Schrijf je in

Naam (vereist)

Email (vereist)

Betreft (graag datum of onderwerp sessie invullen)

Bericht